Translate

Βιτρώ Εικονογραφία !!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016


Στὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Πρόκειται γιὰ μιὰ περίοδο ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου.
Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου (κατ’ ἄλλη παράδοση ἕως τὶς 12 Δεκεμβρίου) νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, ποὺ νηστεύουμε αὐστηρά). Μετὰ τὶς 17 (ἢ 12) Δεκεμβρίου νηστεύουμε καὶ τὸ ψάρι.
Ἡ νηστεία ὅμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐντονότερη λειτουργικὴ ζωή καὶ ἀγαθοεργία.
Ἔτσι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση προβλέπει γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ τὴν καθημερινὴ -ἂν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέπουν- τέλεση τῆς θείας λειτουργίας, τὴν τέλεση δηλαδὴ σαρανταλείτουργου.
Ἡ τέλεση τοῦ σαρανταλείτουργου ἀποτελεῖ πολὺ μεγάλη εὐλογία. Εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία γιὰ βίωση τὴς μυστηριακῆς καὶ λατρευτικῆς ζωῆς, γιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνολογίας καὶ τῆς ἀκροάσεως τῶν θείων Γραφῶν, γιὰ συχνότερη θεία κοινωνία, γιὰ συχνότερη συγκρότηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος μᾶς λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ», δηλαδὴ «Προσπαθεῖστε μὲ σπουδὴ νὰ ἔρχεσθε ὅλοι μαζί στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), γιὰ νὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν δοξολογεῖτε. Διότι ὅταν συχνά ἔρχεσθε στὴ Σύναξη τῆς Θείας Εὐχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανᾶ καί λύεται κάθε ὀλέθρια ἐνέργεια του».
Ἡ δύναμη τῆς Θείας Λειτουργίας δὲν εἶναι μαγική. Εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει νὰ συγχωροῦμε, νὰ ἀγαποῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε προσφέρουμε τὰ Δῶρα μας στὸ Θεό, τὸν Ἄρτο καὶ τὸν Οἶνο, προσευχόμενοι γιὰ ζῶντες καὶ κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Ἡ μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν ζώντων καὶ κεκοιμημένων προσώπων (ἀνάγνωση τῶν «Διπτύχων») εἶναι ἔργο πολὺ σημαντικὸ καὶ ἱερό, ποὺ θεσμοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ ἐπιτελεῖται ἀδιάλειπτα μέσα στοὺς αἰῶνες.

Τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο

Το Ιερό Σαρανταλείτουργο, κατά την διάρκεια της νηστείας των Χριστουγέννων, υπέρ υγείας ζώντων και υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων αδελφών μας.
Στο υπέροχο βιβλίο «Ιωάννης της Κροστάνδης», (έκδ. Ιεράς Μονής Παρακλήτου), διαβάζουμε: «Στην Θεία Λειτουργία τελείται το μυστήριο τής αγάπης. Και ή αγάπη στην ουσία της είναι μεταδοτική. Ή αγάπη, ιδιαίτερα ή θεία, σπεύδει να σκορπίσει το φώς της, την χαρά της όλους… Και συμπληρώνει: ώ αγάπη τελειότατη! ώ αγάπη, πού τα πάντα αγκαλιάζεις! Ώ αγάπη ισχυρότατη! Τί να προσφέρουμε σαν ευγνωμοσύνη στον Θεό για την αγάπη Του προς εμάς; Ή αγάπη αυτή βρίσκεται στην θυσία τού Χριστού, πού προσφέρεται για την άπελευθέρωσι όλων από κάθε κακία…».
Και ό μακαριστός π. Παΐσιος, σχετικά με την ανάγκη προσευχής για τούς κεκοιμημένους, έλεγε: «…να αφήνετε μέρος τής προσευχής σας για τούς κεκοιμημένους. Οι πεθαμένοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα (για τούς εαυτούς τους). Οι ζωντανοί μπορούν… Να πηγαίνετε στην εκκλησία λειτουργία, δηλαδή πρόσφορο, και να δίνετε το όνομα τού κεκοιμημένου, να μνημονευθή από τον ιερέα στην προσκομιδή. Επίσης, να κάνετε μνημόσυνα και τρισάγια. Σκέτο το τρισάγιο, χωρίς Θεία Λειτουργία, είναι ελάχιστο.
Το μέγιστο, πού μπορούμε να κάνουμε για κάποιον, είναι το Σαράντα-Λείτουργο. Καλό θα είναι να συνοδευθή και με ελεημοσύνη. Αν έχεις ένα νεκρό, ό όποιος έχει παρρησία στον Θεό, και τού ανάψεις ένα κερί, αυτός έχει υποχρέωση να προσευχηθεί για σένα στον Θεό.
Αν πάλι, έχεις ένα νεκρό, ό όποιος νομίζεις ότι δεν έχει παρρησία στον Θεό, τότε, όταν τού ανάβεις ένα αγνό κερί, είναι σαν να δίνης ένα αναψυκτικό σε κάποιον πού καίγεται (από δίψα). Οι άγιοι δέχονται ευχαρίστως την προσφορά του κεριού και είναι υποχρεωμένοι να προσευχηθούν γι’ αυτόν πού το ανάβει. Ο Θεός ευχαρίστως το δέχεται…». (Μαρτυρίες προσκυνητών, Ζουρνατζόγλου Νικ.)
Για την ωφέλεια από τα Ιερά Σαρανταλείτουργα και τα μνημόσυνα, αξιομνημόνευτο είναι και το περιστατικό πού ακολουθεί από το βιβλίο «Θαύματα και αποκαλύψεις από την Θεία Λειτουργία», (έκδ. Ιεράς Μονής Παρακλήτου).
«Κάποιος άρχοντας από την Νικομήδεια αρρώστησε βαριά και, βλέποντας πώς πλησιάζει στον θάνατο, κάλεσε την γυναίκα του για να τής εκφράσει τις τελευταίες του επιθυμίες: Την περιουσία μου να την μοιράσεις στους φτωχούς και τα ορφανά. Τούς δούλους να τούς ελευθερώσεις. Αλλά στους ιερείς δεν θέλω να δώσεις χρήματα για λειτουργίες. Σ’ αυτή του την μεγάλη θλίψη ό ετοιμοθάνατος επικαλέστηκε με πίστη την ευχή τού άββά Ησαΐα, ενός άγιου μοναχού πού ασκήτευε κοντά στην Νικομήδεια, και αμέσως -ώ τού θαύματος!- έγινε καλά. Σηκώθηκε λοιπόν και πασίχαρος έτρεξε στον όσιο. Εκείνος τον καλοδέχτηκε, δοξάζοντας τον Θεό για το μεγάλο θαύμα.
-Θυμάσαι, παιδί μου, τον ρώτησε, ποιά ώρα συνήλθες από την αρρώστια;
-Την ώρα πού επικαλέστηκα την ευχή σου, απάντησε εκείνος. Ό όσιος, με τον φωτισμένο του νου, γνώριζε τί είχε λεχθεί στην διάρκεια τής αρρώστιας του και ξαναρώτησε:
-Άφησες, παιδί μου, χρήματα στους ιερείς, να λειτουργούν για την σωτηρία τής ψυχής σου;
-Όχι, γέροντα. Τί θα είχα να ωφεληθώ άν άφηνα κάτι; Δεν θα πήγαινε χαμένο;
-Μην το λες αυτό.
Ό άδελφόθεος Ιάκωβος γράφει: «Ασθενεί τις έν ύμίν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και προσευξάσθωσαν έπ’ αυτόν άλείψαντες αυτόν έλαίω έν το ονόματι του Κυρίου και ή ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα, και έγερεί αυτόν ό Κύριος· καν αμαρτίας ή πεποιηκώς, άφεθήσεται αύτώ». Να λοιπόν πού οι ευχές των ιερέων είναι αποτελεσματικές, για όποιον τις ζητάει με πίστη. Δώσε τώρα κι εσύ ένα ποσό, για λειτουργίες, και θα λάβεις από τον Θεό την πρέπουσα πληροφορία.
Έτσι κι έκανε. Έδωσε χρήματα σ’ έναν ιερέα για να του κάνει σαρανταλείτουργο, και γύρισε στον σπίτι του. Όταν συμπληρώθηκαν οι λειτουργίες, μετά από σαράντα μέρες, κι ενώ σηκωνόταν από τον ύπνο, βλέπει ξαφνικά ν’ ανοίγουν οι πόρτες του σπιτιού του και να μπαίνουν σαράντα άνδρες έφιπποι, λαμπροί και αγγελόμορφοι, είκοσι από δεξιά και είκοσι από αριστερά. -Κύριοι μου, φώναξε έκπληκτος ό άρχοντας, πώς μπήκατε σε σπίτι ανθρώπου αμαρτωλού;
-Εμείς οι σαράντα, πού βλέπεις, του απάντησαν εκείνοι, αντιπροσωπεύουμε τις λειτουργίες πού έγιναν για σένα στον φιλάνθρωπο Θεό. Μάς έστειλε Εκείνος, για να σε συνοδεύσουμε μέχρι την εκκλησίας. Πήγαινε μέσα χαρούμενος, χωρίς δισταγμό. Να, με τα πρεσβυτικά χέρια συμπληρώθηκαν οι σαράντα λειτουργίες, πού έγιναν για να ενωθεί ό Χριστός μαζί σου και να κατοικήσει στην καρδιά σου.
Ύστερα από αυτά, ό άρχοντας μοίρασε την περιουσία του σε ευλαβείς ιερείς, για να γίνουν λειτουργίες «υπέρ αφέσεως των αμαρτιών αυτού», διακηρύσσοντας πώς οι θείες λειτουργίες και οι αγαθοεργίες μπορούν να ανεβάσουν την ψυχή του ανθρώπου από τα καταχθόνια στα επουράνια.
Εἶναι ἡ μέγιστη καὶ πιὸ ἰσχυρὴ προσευχή καθὼς ἀποτελεῖ συμμετοχὴ στὴν προσευχὴ καὶ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων διδάσκει σχετικά: «Μέγιστη ὠφέλεια πιστεύουμε ὅτι θὰ λάβουν αὐτοί, γιὰ τοὺς ὁποίους δεόμαστε κατὰ τὴν ἁγία καὶ φοβερὴ θυσία τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀκόμα κι ἂν εἶναι ἁμαρτωλοί, ἀφοῦ Χριστὸν ἐσφαγιασμένον ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων προσφέρομεν ἐξιλεούμενοι ὑπὲρ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν τὸν φιλάνθρωπον Θεόν». Καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Δὲν νομοθέτησαν τυχαία οἱ Ἀπόστολοι νὰ μνημονεύουμε κατὰ τὰ φρικτὰ μυστήρια (Θεία Λειτουργία) τοὺς κεκοιμημενούς. Γνωρίζουν ὅτι εἶναι πολὺ μεγάλη ἡ ὠφέλεια γι’ αὐτούς».
Ἡ ἐμπειρία μαρτυρεῖ γιὰ τὴ δύναμη αὐτῆς τῆς προσευχῆς, ποὺ δὲν εἶναι «ἀτομικὴ προσευχὴ» ἀλλὰ ἡ προσευχὴ ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας.
Πηγή: www.osiaeirini.gr

Σαρανταλείτουργο « υπέρ αναπαύσεως»

Ο ΓΕΡΟ-ΔΑΝΙΗΛ ο αγιορείτης (1929), ο σοφός ησυχαστής των Κατουνακίων, έχει καταχωρισμένο ατά χειρόγραφά του και το ακόλουθο περιστατικό, πού συνέβη το 1869 στην πατρίδα του, τη Σμύρνη.
Κάποιος ενάρετος χριστιανός κάλεσε στα τελευταία της ζωής του τον πνευματικό του παπα-Δημήτρη και του είπε:
Εγώ σήμερα πεθαίνω. Πες μου, σε παρακαλώ, τι πρέπει νά κάνω την κρίσιμη τούτη ώρα;
Ό ιερέας, γνωρίζοντας την αρετή του και τη μυστηριακή προετοιμασία του, του πρότεινε το έξης:
Δώσε εντολή νά σου κάνουν μετά το θάνατό σου τακτικό σαρανταλείτουργο σ' ένα εξωκλήσι.
'Έτσι κι έγινε. Ό κυρ-Δημήτρης - αυτό ήταν το όνομά του - άφησε εντολή στο γιο του νά κάνει μετά την κοίμησή του σαρανταλείτουργο.
Κι εκείνος, υπακούοντας στην τελευταία επιθυμία του καλού του πατέρα, ανέθεσε χωρίς καθυστέρηση την εκτέλεση της στον παπα-Δημήτρη.
Ο σεμνός λευίτης δέχτηκε νά κάνει το σαρανταλείτουργο, πού ο ίδιος είχε προτείνει στο μακαρίτη, και αποσύρθηκε για όλο αυτό το διάστημα στο εξωκλήσι των άγίων Αποστόλων.
Οι τριάντα εννέα λειτουργίες έγιναν απρόσκοπτα. Η τελευταία έπρεπε νά γίνει ήμέρα Κυριακή.
Το βράδυ όμως του Σαββάτου πιάνει τον παπά ένας δυνατός πονόδοντος και τον αναγκάζει νά επιστρέψει ατό σπίτι του.
Η πρεσβυτέρα του πρότεινε νά βγάλει το δόντι, μα εκείνος αρνήθηκε, γιατί έπρεπε την επόμενη νά τελέσει την τελευταία λειτουργία. Τα μεσάνυχτα ο πόνος κορυφώθηκε, και τελικά ο παπάς αναγκάστηκε νά βγάλει το δόντι.
Επειδή όμως παρουσιάστηκε αιμορραγία, ανέβαλε την τελευταία λειτουργία για τη Δευτέρα.
Στο μεταξύ, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Γεώργιος, ο γιος του μακαριστού Δημητρίου, ετοίμασε μερικά χρήματα για τον κόπο του ιερέα, με σκοπό νά του τα δώσει την επόμενη μέρα.
Τα μεσάνυχτα ξύπνησε για νά προσευχηθεί. Ανακάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε νά φέρνει ατό νου του τις αρετές, τα χαρίσματα και τα σοφά λόγια του πατέρα του. Κάποια στιγμή πέρασε απ' το μυαλό του ή ακόλουθη σκέψη: "Άραγε ωφελούν τα σαρανταλείτουργα τις ψυχές των κεκοιμημένων, ἢ τα καθιέρωσε ή εκκλησία για παρηγοριά των ζώντων;"
Τότε ακριβώς τον πήρε ένας ελαφρός ύπνος, και είδε πώς βρέθηκε σε μια πεδιάδα με ομορφιά απερίγραπτη. "Ένιωθε ανάξιο τον εαυτό του νά βρίσκεται σε τέτοιον ιερό και παραδεισένιο χώρο. Μπροστά του απλωνόταν ένα απέραντο και κατάφυτο περιβόλι, πού μοσχοβολούσε με μίαν ανέκφραστη ευωδία.
Αυτός οπωσδήποτε θα είναι ο παράδεισος!", μονολόγησε. "Ω, τι μακαριότητα περιμένει όσους ζουν ενάρετα στη γη!"
Εξετάζόντας έκπληκτος τα υπερκόσμια κάλλη, είδε ένα λαμπρό ανάκτορο με έξοχη αρχιτεκτονική χάρη, ενώ οι τοίχοι του έλαμπαν απ' τα διαμάντια και το χρυσάφι. "Η αμορφία του ήταν ανέκφραστη.
Πλησιάζει πιο κοντά, και τότε - τι χαρά! - βλέπει στην πόρτα του παλατιού τον πατέρα του ολοφώτεινο και λαμπροφορεμένο.
Πώς βρέθηκες εδώ, παιδί μου; τον ρωτάει με πραότητα και στοργή. Ούτε κι εγώ ξέρω, πατέρα.
Καταλαβαίνω πώς δεν είμαι άξιος γι' αυτόν τον τόπο. 'Αλλά πες μου, πως τα περνάς εδώ; πως ήρθες;
Τίνος είναι αυτό το παλάτι;
Ή φιλανθρωπία του ΣΩΤΗΡΟΣ Χριστού με τις πρεσβείες της Παναγίας, πού της είχα ιδιαίτερη ευλάβεια, με αξίωσε νά καταταχθώ σ' αυτό το μέρος. "Ήταν μάλιστα νά μπω σήμερα μέσα στο παλάτι ο οικοδόμος όμως, πού το χτίζει, πέρασε μία ταλαιπωρία- έβγαλε απόψε το δόντι του - κι έτσι δεν τέλειωσαν οι σαράντα μέρες της οικοδομής του. Για το λόγο αυτό θα μπω αύριο.
'Ύστερα απ' αυτά ο Γεώργιος ξύπνησε δακρυσμένος και έκπληκτος, αλλά και με απορίες.
Πέρασε την υπόλοιπη νύχτα αναπέμποντας αίνους και δοξολογίες ατό Θεό. το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία, πήρε πρόσφορα, νάμα και αγνό κερί και ξεκίνησε για το εξωκλήσι των άγίων Απόστολων. ο παπα-Δημήτρης τον υποδέχθηκε με χαρά:
Τώρα μόλις τελείωσα κι εγώ τη θεία λειτουργία. 'Έτσι ολοκληρώθηκε το σαρανταλείτουργο. Αυτό το είπε για νά Μην τον λυπήσει.
Ο επισκέπτης τότε του διηγήθηκε το νυχτερινό του δράμα.
Όταν έφτασε στο σημείο πού ο πατέρας του δεν μπήκε στο παλάτι, γιατί ο οικοδόμος έβγαλε το δόντι του, ο παπα-Δημήτρης ένιωσε φρίκη, αλλά και θαυμασμό.
Εγώ είμαι, αγαπητέ μου, ο οικοδόμος πού εργάστηκε στην οικοδομή του παλατιού, είπε με χαρά.
Σήμερα δεν λειτούργησα, γιατί έβγαλα το δόντι μου. θα λειτουργήσω όμως τη Δευτέρα, κι έτσι θα ολοκληρώσω το πνευματικό παλάτι του πατέρα σου.
Θαύματα και αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία
(Έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής)


2016 Ο Λαχανόκηπος μας φέτος...με παλιές παραδοσιακές ποικιλίες πάντα...             Με πολύ όρεξη και μεράκι για μια ακόμη χρονιά στήσαμε τον λαχανόκηπο μας ...
Παλιές παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών ανοιχτής γονιμοποίησης καλλιεργούνται στο κτήμα μας σε μια προσπάθεια που κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που σκοπό έχει να κρατήσουμε ζωντανές ποικιλίες λαχανικών που σιγά-σιγά χάνονται απο την ΕΛΛΑΔΑ μας...

Τη συγκαλλιέργεια λαχανικών τη θεωρούμε απαραίτητη στον βιολογικό μας κήπο...Ντομάτες, φασόλια,καλαμπόκια και άλλα φυτά μεγαλώνουν αρμονικά , βοηθώντας το ένα το άλλο...

Φέτος, κατόπιν κοπιαστικής αναζήτησης, ανακαλύψαμε  κάποιες παλιές ποικιλίες, που τις φυλάσσουν στην Κύπρο τα αδέλφια μας και τις καλλιεργούμε για πρώτη φορά, με την ελπίδα και την προσδοκία αντάμα πως θα προσαρμοστούν στο κλίμα της Βόρειας Ελλάδας μας και θα αποδώσουν πλούσιους καρπούς. Έτσι ξεκινάμε με μια παλιά παραδοσιακή Ντομάτα από την Κύπρο μας...

Ντομάτα ΜΟΝΣΕΡΑΤ ...ποικιλία ανοιχτής γονιμοποίησης απο την ορεινή ΙΣΠΑΝΙΑ.
Στις ντοματιές μας εφαρμόζουμε για στήριγμα των φυτών τις κρεβατίνες...

Ντομάτα ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ...Ίδωμεν...

Ντομάτα απο την ορεινή περιοχή της αγαπημένης μας ΞΑΝΘΗΣ...


Φασόλι αναριχώμενο απο το πανέμορφο νησί της ΝΑΞΟΥ...

Φασόλι ΤΣΑΟΛΙ...


Καλαμπόκι απο την ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ...
κοντό σχετικά φυτό αλλά με μεγάλη παραγωγικότητα...

Κολοκυθάκι άσπρο  με ρίζα... απο τις ΣΕΡΡΕΣ.

Η χαρά είναι μεγάλη βλέποντας να πετάγεται το πρώτο κολοκυθάκι...

Εύρωστο και υγειές φυτό κολοκυθιάς...
απαλλαγμένο απο φάρμακα και χημικά λιπάσματα...

Γλυκοπατάτες...

Μικρά φυτά καρπουζιάς απο τον κάμπο των Σερρών..

Μελιτζάνα μαύρη...


Φασόλι καθιστό κίτρινο...πεντανόστιμο και πολύ παραγωγικό.

Πεπόνι χειμωνιάτικο...απλά ΤΕΛΕΙΟ!!!!!

Στο κτήμα καλλιεργείται σιτάρι ΚΑΠΛΟΥΤΖΑΣ, 
σιτάρι ΜΑΥΡΑΓΑΝΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, κριθάρι, βρώμη, λαθούρι και σιτάρι ΖΕΑ...

Σταθερή αξία στο κτήμα μας η ντομάτα απο την πατρίδα του παππού και της γιαγιάς ...
 Ντομάτα ΑΡΑΒΙΣΣΟΥ  ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ... Ντομάτα που πέρα από την ξεχωριστή γεύση της...παραπέμπει στις ρίζες μας...

Κολοκύθα ΒΟΛΓΑΣ...Γίνεται τεράστια, είναι όμορφη και πεντανόστιμη...

Οι κολοκύθες εκτός απο πίτες, συνοδεύουν και νοστιμίζουν και τα μαγειρευτά φαγητά μας...

Νεαρά φυτά Πεπονιού από τη Μύκονό μας...

Κολοκυθάκι με πράσινη ρίγα...

 Κολοκυθάκι "Πατισόν"...!!!
Ξεχωριστή γεύση, σπάνια παραδοσιακή ποικιλία...Μοναδική εμφάνιση και χρώμα!!

Κυπριακά Σπαράγγια!!! Μοναδικό άνθος...ξεχωριστή γεύση!!

Βασιλικός σγουρός... Πάντα συνοδεύουν οι Βασιλικοί τις καλλιέργειες μας και τοποθετούνται ανάμεσα τους, για την προστασία των ποικιλιών μας αλλά και την πλούσια καρποφορία τους!!

Κόκκινος Ηλίανθος!!!!!! Φέτος θα φάμε και σπόρια...Κόκκινα...
Πολλή παλιά και εξαφανισμένη ποικιλία !!

Κολοκύθα μεγάλη κόκκινη...

Ξεβοτανίζοντας τον κήπο... μία από τις "ζόρικες" διαδικασίες στο λαχανόκηπο μας, αλλά το αποτέλεσμα πάντα μας δικαιώνει σε υγεία και γεύσεις απαράμιλλες !! 
Δείτε παρακάτω...

Η πρώτη σοδειά απο πεντανόστιμα γλυκά κολοκυθάκια...

Κολοκυθάκια ποικιλίας  με "γυμνούς" σπόρους...

Και εδώ το Μαύρο Αντζούρι...
παλιά παραδοσιακή ποικιλία από την ΚΥΠΡΟ μας...!!

Η ΚΥΠΡΟ μας έχει τεράστιο πλούτο απο παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών...!!!

Στήριγμα με καλάμια , για καλύτερο αερισμό των φυτών...

Γλυκιά κολοκύθα Ανατολικής Ρωμυλίας

Δαμασκηνιά...το εξαιρετικό Πράουστο Σαμοθράκης...φημισμένο και ως γλυκό του κουταλιού.

Πεπόνι χειμωνιάτικο ...Σταθερή αξία στο κτήμα μας...
Ενα μπουκέτο απο τις πεντανόστιμες  ντομάτες Αραβισσού...
Εδώ οι καρποί είναι στην ανάπτυξη  τους ακόμη αλλά πολύ γρήγορα θα ωριμάσουν και θα "στολίσουν" γευστικά το τραπέζι μας...
Ντομάτα γίγας απο την αγαπημένη μας ΚΥΠΡΟ...
Ντομάτα "Τσουβαλάκι"...
Οι πτυχές που κάνει η συγκεκριμένη ποικιλία είναι γεμάτες σάγχαρα και άρωμα
με αποτέλεσμα να προσδίδουν στη ντομάτα αυτή μια γευστική ιδιαιτερότητα μοναδική!!

Βασιλικός σγουρός...
Αναριχώμενη ποικιλία φασολιάς  Τσαόλι...
Ντομάτα Κύπρου ... μια ποικιλία που την καλλιεργούμε για πρώτη φορά στο κτήμα μας.
Εύρωστο φυτό που απαιτεί πολλή καλή στήριξη...
Είναι πολύ παραγωγικό, εντυπωσιακό σε μέγεθος και ιδιαίτερα νόστιμο.
Σάρωθρο ή σόργο ή πολύ απλά σκούπα!!!
Καλλιεργούμε δύο ποικιλίες... την ξανθή και τη μαύρη.
Νεαρό φυτό πεπονιάς απο την Μύκονο...
Νεαρό φυτό κολοκυθιάς απο την Ανατολική Ρωμυλία...
Αναριχώμενη φασολιά Νάξου..
Πόλος έλξης για μέλισσες και άλλα πολά ωφέλιμα έντομα αποτελεί
ο Ηλίανθος..
Γλυκό καλαμπόκι Νέστου...
ΑΜΠΕΛΟΦΑΣΟΥΛΟ... Ενα μαγικό φυτό που αναπτύσεται  σαν αμπέλι
πάνω σε φράχτη...με εξαιρετικά γευστικούς καρπούς!!
Πράσινη σκούρη πιπεριά για γεμιστά...
Σαρκώδης και γλυκιά,
που τη χρησιμοποιούμε και στην παρασκευή πίτσας και σαλάτας
Δύσκολη κατασκευή  για τα αμπελοφάσουλα μας , αλλά άξιζε τον κόπο...
Γλυκό καλαμπόκι Νέστου.
Πανέμορφες...Πεντανόστιμες...Σπάνιες πιπεριές  απο το ΛΕΧΩΒΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ....

Σπόρια απο ΣΕΣΚΟΥΛΑ.
Πιπεριές Λεχόβου...Λιαστή και Πλατίκα.
 Μπάμιες Κύπρου...
έτοιμες για να βγάλουμε το σπόρο και
να τον φυλάξουμε για την επόμενη χρονιά.
ΣΙΤΑΡΙ ΖΕΑ.

Μαρούλι κλασσικό ΣΕΡΡΩΝ...

Δείτε φίλοι μας κορμό οι παραδοσιακές Ντομάτες μας... πρόκειται για φυτό από την παλιά παραδοσιακή ποικιλία "Μήλο" Μεσσηνίας!! 
Έπεται ΣΥΝΕΧΕΙΑ...η οποία  ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΕΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΗΛΙΑΝΘΟΣ...
Ιδανικός για τη συγκέντρωση μελισσών αλλά και άλλων ωφέλιμων εντόμων που βοηθούν στην εποικωνίαση του λαχανόκηπου μας και στην προστασία του. Καλό είναι να φυτεύεται ανάμεσα στις καλλιέργειες μας.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ... Χειμερινές Σαλάτες
ΜΠΡΟΚΟΛΟ...Καλλιεργείται το Φθινόπωρο
και μας χαρίζει πέρα από την υπέροχη γεύση του υγεία και ζωντάνια.
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ...
ΜΕΝΤΑ...
Στο κτήμα μας καλλιεργούμε πολλές σπάνιες ποικιλίες οπορωφόρων δέντρων
που τις περισότερες απο αυτές τις βγάλαμε απο κουκούτσια...τα δέντρα που βγήκαν
είναι ημιάγρια αλλά τα φρούτα έχουν μοναδική γεύση...
Με αυτό τον τρόπο έχουμε βγάλει δαμασκηνιές,βελανιδιες,καρυδιές,τζιτζιφιές,λωτούς,
κερασιές,βυσινιές και λιγούστρα...
Απο το αμπέλι μας κάθε χρόνο παράγουμε γράπα και τσίπουρο...
χωρίς λιπάσματα και μόνο με την χρήση θειαφιού...
Μαύρα σύκα...με σταφύλια από το μικρό αμπελάκι μας.
Καλαμπόκι...
Πεπόνι..."Χειμωνιάτικο" Κρήτης
ΝτομάταΑραβισσού Μικράς Ασίας
Ντομάτα ΑΡΑΒΙΣΣΟΥ...
Κολοκύθα Ανατολικής Ρωμυλίας...
Μαύρο ΑΝΤΖΟΥΡΙ ΚΥΠΡΟΥ...
Καταπληκτικό σε γεύση και άρωμα...γλυκύτατο!!!
Ντοματάκι "Βελανίδι" Κύπρου.
Ένα ντοματάκι εξαιρετικό σε γλυκύτητα και ιδανικό για σάλτσες!!
Φυτά πικάντικης ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΛΕΧΟΒΟΥ...
Πανέμορφος ο καρπός τους...
...χωρίς φάρμακα,λιπάσματα μας έδωσε πεντανόστιμα πιπέρια.
ΠΕΠΟΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ...
ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΦΑΣΟΥΛΟ...
ΜΟΝΑΔΙΚΟ...
Μια παράξενη είναι η αλήθεια κολοκύθα από την Κύπρο μας,
 η επονομαζόμενη "Μαύρη Κολοκύθα"
 με εξαιρετικά νόστιμο ωστόσο καρπό!!
Πράσινη σκούρη γεμιστή πιπεριά...
Αμπελοφάσουλα.
Σγουρό αντίδι...
Καλαμπόκι  ΚΡΑΝΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ...κοντόροκο και γευστικό.
ΝΤΟΜΑΤΑ  ΚΥΠΡΟΥ...


Ντομάτα "τσουβαλάκι"...εξαιρετικά γλυκιά ...
...πανέμορφη και πεντανόστιμη.
...κοκκινοκίτρινος ο καρπός της γευστικότατης αυτής Ντομάτας μας
-Ντομάτα "Τσουβαλάκι"
Κόκκινος Ηλίανθος (με κίτρινα άνθη όμως)...σε όλο του το Μεγαλείο!!
Πιππεριά "Λιαστή" Λεχόβου...
Πιπεριά "Πλατίκα" Λεχόβου
Οι Λεχοβίτικες Πιπεριές "Πλατίκα" είναι σαρκώδεις πιπεριές
και φημίζονται για την εξαιρετική γλυκοπικάντικη γεύση τους.
...τρώγονται ψητές στα κάρβουνα,
γεμιστές στο φούρνο αλλά θαυμάσια σερβίρονται  σε πίτσες και σαλάτες
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΟΛΓΑΣ...Μια τεράστια γλυκιά Κολοκύθα,
 που θυμίζει εμφανισιακά την κολοκύθα του Παραμυθιού της Σταχτοπούτας...
Νεαρός καρπός κολοκυθιάς...
ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΟΚΥΘΑ...ΚΥΠΡΟΥ
Πολλή ιδιαίτερη κολοκύθα...και πολλή γευστική.
Γεμιστές πιπεριές φλάσκες
Μαύρο ΑΝΤΖΟΥΡΙ ΚΥΠΡΟΥ...
...από τα πιο γλυκά αγγουράκια ...
κόβεται στο μέγεθος των 20 cm περίπου από το φυτό.
Σπόροι φασολιού ΤΣΑΟΛΙ , ΝΑΞΟΥ , ΠΟΜΑΚΑΚΙ , ΚΑΘΙΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ
ΦΑΣΟΛΑΚΙ...
Φασόλι ΝΑΞΟΥ...
Φασόλια ΤΣΑΟΛΙΑ...
Καθιστό κίτρινο φασολάκι...
Ο κόκκινος Ηλίανθος χρησιμοποιείται και σαν δρεπτό άνθος...
...ομορφαίνοντας τον χώρο μας.

"ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΙΑ"
...γευστικότατα.
...απαλαγμένες απο φάρμακα και λιπάσματα...
ΣΑΡΩΘΡΟ ΞΑΝΘΟ...
Η παρασκευή Βελουτέ ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΟΥΠΑΣ...από κολοκύθα γίγας "Βόλγας" είναι μία αγαπημένη μας  Συνταγή, που συνήθως συνοδεύει ως πρώτο πιάτο τα φθινοπωρινά γεύματα αλλά και δείπνα μας.
Αυτή είναι η ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΒΟΛΓΑΣ...

ΣΠΟΡΟΙ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ...
Η κολοκύθα μας σε κύβους.
Κύβοι, που φιλοδοξούν να κάνουν ακόμη πιο γευστικά τα όσπρια μας 
στις κρύες μέρες του χειμώνα
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΠΑΤΙΣΟΝ, που όταν ειναι μικρά τρώγονται τηγανιτά και γεμιστά στο φούρνο,
...αλλά και σαν μεγαλώσουν μετατρέπονται 
σε πολλή γευστικές κολοκύθες
 έτοιμες να μας χαρίσουν επίσης γλυκές συνταγές.
Τα γευστικότατα ΑΜΠΕΛΟΦΑΣΟΥΛΑ μας εντυπωσιακά ακόμη και βρασμένα ως σαλάτα
ΠΕΠΟΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ...


"Χειμωνιάτικο" Πεπόνι Κρήτης
Πλούσια παραγωγή φέτος σε πεπόνια Μυκόνου
Μετά από τον φετινό μας τρύγο...
Τα σταφύλια μας ετοιμα για πάτημα..
Εκλεκτές ποικιλίες στον παραδοσιακό Αμπελώνα μας...
Χωρίς χημικά πρόσθετα, βιολογικής καλλιέργειας
Κολοκύθα "Βόλγας"
Οι κολοκύθες μας γίνονται και εξαιρετική σαλάτα 
αν ψιλοτριφτούν και με την προσθήκη λαδολέμονου.

ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ...ή Βάλσαμο 
ένα φάρμακο της φύσης για πάμπολες χρήσεις, 
που χαρίζουν υγεία και ευρωστία στον ανθρώπινο οργανισμό.
Πράουστο, το εξαιρετικό Δαμάσκηνο της Σαμοθράκης!!
Τα υπέροχα κολοκυθάκια "Πατισόν", που μας εντυπωσίασαν φέτος στο κτήμα!!
Κουκιά Θράκης!!
Παλιός παραδοσιακός σπόρος, που τον συλλέγουμε τον Ιούλιο και τον φυλάμε για να τον σπύρουμε τον Νοέμβριο έτσι ωστε στις αρχές της Άνοιξης να γευόμαστε τον υπέροχο καρπό τους.
Κουκιά...αφήνοντας ένα φυτό για να πάρουμε το σπόρο,
 από αυτό τόσο θαυμάσιο, γευστικό και θρεπτικό λαχανικό

Αλήθεια ΦΙΛΟΙ μας , δεν νομίζετε οτι αξίζει να σώσουμε αυτές τις ποικιλίες;
Μια αθόρυβη και ταπεινή προσπάθεια, που εξασφαλίζει όμως, με τη βοήθεια του Θεού πρωτίστως, το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της ΕΛΛΑΔΑ μας...

Όποιος φίλος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να μας καλέσει 
στο τηλέφωνο: 6981 406 586 ή να μας στείλει e-mail: dr.anastasiak@yahoo.gr